کمترین: 
1920000
بیشترین: 
2050000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2050000
زمان: 
2/15 18:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 2050000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:30","price":1920000},{"date":"1397/02/15 13:12","price":1935000},{"date":"1397/02/15 13:24","price":1950000},{"date":"1397/02/15 15:06","price":1957500},{"date":"1397/02/15 15:12","price":1965000},{"date":"1397/02/15 15:36","price":1975000},{"date":"1397/02/15 16:30","price":2000000},{"date":"1397/02/15 18:12","price":2025000},{"date":"1397/02/15 18:24","price":2050000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398