کمترین: 
93
بیشترین: 
97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95
زمان: 
2/15 19:40
قیمت روپیه هند امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 95 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:20","price":93},{"date":"1397/02/15 12:30","price":95},{"date":"1397/02/15 13:00","price":96},{"date":"1397/02/15 13:30","price":97},{"date":"1397/02/15 13:40","price":96},{"date":"1397/02/15 14:00","price":94},{"date":"1397/02/15 15:10","price":95},{"date":"1397/02/15 15:40","price":96},{"date":"1397/02/15 16:40","price":97},{"date":"1397/02/15 17:50","price":95},{"date":"1397/02/15 18:10","price":96},{"date":"1397/02/15 19:20","price":94},{"date":"1397/02/15 19:40","price":95}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398