کمترین: 
1474
بیشترین: 
1540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1509
زمان: 
2/15 19:40
قیمت لیر ترکیه امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 1509 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:20","price":1474},{"date":"1397/02/15 12:30","price":1507},{"date":"1397/02/15 13:00","price":1518},{"date":"1397/02/15 13:30","price":1533},{"date":"1397/02/15 13:40","price":1518},{"date":"1397/02/15 13:50","price":1529},{"date":"1397/02/15 14:00","price":1492},{"date":"1397/02/15 15:10","price":1506},{"date":"1397/02/15 15:40","price":1525},{"date":"1397/02/15 16:20","price":1529},{"date":"1397/02/15 16:40","price":1540},{"date":"1397/02/15 17:50","price":1502},{"date":"1397/02/15 18:10","price":1518},{"date":"1397/02/15 19:20","price":1500},{"date":"1397/02/15 19:40","price":1509}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398