کمترین: 
1986000
بیشترین: 
2122000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2047500
زمان: 
2/15 19:36
قیمت سکه امامی امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 2047500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 12:06","price":1986000},{"date":"1397/02/15 12:12","price":1991000},{"date":"1397/02/15 12:24","price":2000000},{"date":"1397/02/15 12:30","price":2045000},{"date":"1397/02/15 13:00","price":2060000},{"date":"1397/02/15 13:24","price":2080000},{"date":"1397/02/15 13:42","price":2060000},{"date":"1397/02/15 13:54","price":2075000},{"date":"1397/02/15 15:00","price":2076000},{"date":"1397/02/15 15:06","price":2095000},{"date":"1397/02/15 16:12","price":2100000},{"date":"1397/02/15 16:42","price":2115000},{"date":"1397/02/15 17:42","price":2122000},{"date":"1397/02/15 18:12","price":2060000},{"date":"1397/02/15 18:30","price":2068000},{"date":"1397/02/15 18:36","price":2067000},{"date":"1397/02/15 19:18","price":2035000},{"date":"1397/02/15 19:36","price":2047500}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398