کمترین: 
93100.7
بیشترین: 
93498
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
93100.7
زمان: 
2/15 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 93100.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:50","price":93498.0},{"date":"1397/02/15 11:00","price":93484.2},{"date":"1397/02/15 11:10","price":93452.9},{"date":"1397/02/15 11:20","price":93417.8},{"date":"1397/02/15 11:30","price":93391.9},{"date":"1397/02/15 11:40","price":93355.1},{"date":"1397/02/15 11:50","price":93322.8},{"date":"1397/02/15 12:00","price":93290.0},{"date":"1397/02/15 12:10","price":93257.2},{"date":"1397/02/15 12:20","price":93220.4},{"date":"1397/02/15 12:30","price":93211.6},{"date":"1397/02/15 12:40","price":93100.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398