کمترین: 
2470.5
بیشترین: 
2470.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.5
زمان: 
2/15 10:10
قیمت منات آذربایجان امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 2470.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":2470.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398