کمترین: 
13221.5
بیشترین: 
13221.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13221.5
زمان: 
2/15 10:10
قیمت بات تایلند امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 13221.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":13221.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398