کمترین: 
1065.6
بیشترین: 
1065.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1065.6
زمان: 
2/15 10:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 1065.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":1065.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398