کمترین: 
3149.9
بیشترین: 
3149.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3149.9
زمان: 
2/15 10:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 3149.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":3149.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398