کمترین: 
3633.1
بیشترین: 
3633.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3633.1
زمان: 
2/15 10:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 3633.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":3633.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398