کمترین: 
10922.8
بیشترین: 
10922.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10922.8
زمان: 
2/15 10:10
قیمت ریال عمان امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 10922.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":10922.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398