کمترین: 
1551
بیشترین: 
1653
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1620
زمان: 
2/15 19:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 1620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":1551},{"date":"1397/02/15 12:20","price":1583},{"date":"1397/02/15 12:30","price":1618},{"date":"1397/02/15 13:00","price":1630},{"date":"1397/02/15 13:30","price":1646},{"date":"1397/02/15 13:40","price":1630},{"date":"1397/02/15 13:50","price":1642},{"date":"1397/02/15 14:00","price":1602},{"date":"1397/02/15 15:10","price":1617},{"date":"1397/02/15 15:40","price":1637},{"date":"1397/02/15 16:20","price":1641},{"date":"1397/02/15 16:40","price":1653},{"date":"1397/02/15 17:50","price":1612},{"date":"1397/02/15 18:10","price":1630},{"date":"1397/02/15 19:20","price":1610},{"date":"1397/02/15 19:40","price":1620}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398