کمترین: 
778
بیشترین: 
829
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
813
زمان: 
2/15 19:40
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 813 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":778},{"date":"1397/02/15 12:20","price":794},{"date":"1397/02/15 12:30","price":812},{"date":"1397/02/15 13:00","price":818},{"date":"1397/02/15 13:30","price":826},{"date":"1397/02/15 13:40","price":818},{"date":"1397/02/15 13:50","price":824},{"date":"1397/02/15 14:00","price":804},{"date":"1397/02/15 15:10","price":811},{"date":"1397/02/15 15:40","price":821},{"date":"1397/02/15 16:20","price":823},{"date":"1397/02/15 16:40","price":829},{"date":"1397/02/15 17:50","price":809},{"date":"1397/02/15 18:10","price":818},{"date":"1397/02/15 19:20","price":808},{"date":"1397/02/15 19:40","price":813}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399