کمترین: 
4586
بیشترین: 
4888
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4791
زمان: 
2/15 19:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 4791 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":4586},{"date":"1397/02/15 12:20","price":4679},{"date":"1397/02/15 12:30","price":4785},{"date":"1397/02/15 13:00","price":4820},{"date":"1397/02/15 13:30","price":4866},{"date":"1397/02/15 13:40","price":4820},{"date":"1397/02/15 13:50","price":4854},{"date":"1397/02/15 14:00","price":4737},{"date":"1397/02/15 15:10","price":4782},{"date":"1397/02/15 15:40","price":4842},{"date":"1397/02/15 16:20","price":4854},{"date":"1397/02/15 16:40","price":4888},{"date":"1397/02/15 17:50","price":4767},{"date":"1397/02/15 18:10","price":4820},{"date":"1397/02/15 19:20","price":4761},{"date":"1397/02/15 19:40","price":4791}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398