کمترین: 
13902
بیشترین: 
13902
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13902
زمان: 
2/15 10:10
قیمت دینار کویت امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 13902 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":13902}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398