کمترین: 
521.4
بیشترین: 
521.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
521.4
زمان: 
2/15 10:10
قیمت کرون نروژ امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 521.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":521.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398