کمترین: 
981
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1025
زمان: 
2/15 19:40
قیمت کرون دانمارک امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 1025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":981},{"date":"1397/02/15 12:20","price":1001},{"date":"1397/02/15 12:30","price":1023},{"date":"1397/02/15 13:00","price":1031},{"date":"1397/02/15 13:30","price":1041},{"date":"1397/02/15 13:40","price":1031},{"date":"1397/02/15 13:50","price":1038},{"date":"1397/02/15 14:00","price":1013},{"date":"1397/02/15 15:10","price":1023},{"date":"1397/02/15 15:40","price":1036},{"date":"1397/02/15 16:20","price":1038},{"date":"1397/02/15 16:40","price":1045},{"date":"1397/02/15 17:50","price":1020},{"date":"1397/02/15 18:10","price":1031},{"date":"1397/02/15 19:20","price":1018},{"date":"1397/02/15 19:40","price":1025}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398