کمترین: 
1630
بیشترین: 
1738
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1703
زمان: 
2/15 19:40
قیمت ریال عربستان امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 1703 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":1630},{"date":"1397/02/15 12:20","price":1664},{"date":"1397/02/15 12:30","price":1701},{"date":"1397/02/15 13:00","price":1714},{"date":"1397/02/15 13:30","price":1730},{"date":"1397/02/15 13:40","price":1714},{"date":"1397/02/15 13:50","price":1726},{"date":"1397/02/15 14:00","price":1684},{"date":"1397/02/15 15:10","price":1700},{"date":"1397/02/15 15:40","price":1721},{"date":"1397/02/15 16:20","price":1726},{"date":"1397/02/15 16:40","price":1738},{"date":"1397/02/15 17:50","price":1695},{"date":"1397/02/15 18:10","price":1714},{"date":"1397/02/15 19:20","price":1693},{"date":"1397/02/15 19:40","price":1703}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398