کمترین: 
477.2
بیشترین: 
477.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
477.2
زمان: 
2/15 10:10
قیمت کرون سوئد امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 477.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":477.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399