کمترین: 
694
بیشترین: 
740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
725
زمان: 
2/15 19:40
قیمت کرون سوئد امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":694},{"date":"1397/02/15 12:20","price":708},{"date":"1397/02/15 12:30","price":724},{"date":"1397/02/15 13:00","price":730},{"date":"1397/02/15 13:30","price":737},{"date":"1397/02/15 13:40","price":730},{"date":"1397/02/15 13:50","price":735},{"date":"1397/02/15 14:00","price":717},{"date":"1397/02/15 15:10","price":724},{"date":"1397/02/15 15:40","price":733},{"date":"1397/02/15 16:20","price":735},{"date":"1397/02/15 16:40","price":740},{"date":"1397/02/15 17:50","price":722},{"date":"1397/02/15 18:10","price":730},{"date":"1397/02/15 19:20","price":721},{"date":"1397/02/15 19:40","price":725}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398