کمترین: 
4199.6
بیشترین: 
4199.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4199.6
زمان: 
2/15 10:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 4199.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":4199.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398