کمترین: 
6112
بیشترین: 
6515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6385
زمان: 
2/15 19:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 6385 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":6112},{"date":"1397/02/15 12:20","price":6237},{"date":"1397/02/15 12:30","price":6377},{"date":"1397/02/15 13:00","price":6424},{"date":"1397/02/15 13:30","price":6486},{"date":"1397/02/15 13:40","price":6424},{"date":"1397/02/15 13:50","price":6470},{"date":"1397/02/15 14:00","price":6313},{"date":"1397/02/15 15:10","price":6374},{"date":"1397/02/15 15:40","price":6453},{"date":"1397/02/15 16:20","price":6469},{"date":"1397/02/15 16:40","price":6515},{"date":"1397/02/15 17:50","price":6354},{"date":"1397/02/15 18:10","price":6424},{"date":"1397/02/15 19:20","price":6346},{"date":"1397/02/15 19:40","price":6385}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398