کمترین: 
3269.3
بیشترین: 
3269.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3269.3
زمان: 
2/15 10:10
قیمت دلار کانادا امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 3269.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":3269.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398