کمترین: 
4289
بیشترین: 
4572
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4480
زمان: 
2/15 19:40
قیمت دلار نیوزیلند امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 4480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":4289},{"date":"1397/02/15 12:20","price":4376},{"date":"1397/02/15 12:30","price":4475},{"date":"1397/02/15 13:00","price":4508},{"date":"1397/02/15 13:30","price":4551},{"date":"1397/02/15 13:40","price":4508},{"date":"1397/02/15 13:50","price":4540},{"date":"1397/02/15 14:00","price":4430},{"date":"1397/02/15 15:10","price":4473},{"date":"1397/02/15 15:40","price":4528},{"date":"1397/02/15 16:20","price":4539},{"date":"1397/02/15 16:40","price":4572},{"date":"1397/02/15 17:50","price":4459},{"date":"1397/02/15 18:10","price":4508},{"date":"1397/02/15 19:20","price":4453},{"date":"1397/02/15 19:40","price":4480}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398