کمترین: 
4606
بیشترین: 
4910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4812
زمان: 
2/15 19:40
قیمت دلار استرالیا امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 4812 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":4606},{"date":"1397/02/15 12:20","price":4700},{"date":"1397/02/15 12:30","price":4806},{"date":"1397/02/15 13:00","price":4841},{"date":"1397/02/15 13:30","price":4888},{"date":"1397/02/15 13:40","price":4841},{"date":"1397/02/15 13:50","price":4876},{"date":"1397/02/15 14:00","price":4757},{"date":"1397/02/15 15:10","price":4803},{"date":"1397/02/15 15:40","price":4863},{"date":"1397/02/15 16:20","price":4875},{"date":"1397/02/15 16:40","price":4910},{"date":"1397/02/15 17:50","price":4788},{"date":"1397/02/15 18:10","price":4841},{"date":"1397/02/15 19:20","price":4782},{"date":"1397/02/15 19:40","price":4812}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398