کمترین: 
3848.7
بیشترین: 
3848.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3848.7
زمان: 
2/15 10:10
قیمت ین ژاپن امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 3848.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":3848.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398