کمترین: 
660.5
بیشترین: 
660.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
660.5
زمان: 
2/15 10:10
قیمت یوان چین امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 660.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":660.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398