کمترین: 
4756
بیشترین: 
5070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4969
زمان: 
2/15 19:40
قیمت دلار کانادا امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 4969 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":4756},{"date":"1397/02/15 12:20","price":4853},{"date":"1397/02/15 12:30","price":4962},{"date":"1397/02/15 13:00","price":4999},{"date":"1397/02/15 13:30","price":5047},{"date":"1397/02/15 13:40","price":4999},{"date":"1397/02/15 13:50","price":5035},{"date":"1397/02/15 14:00","price":4913},{"date":"1397/02/15 15:10","price":4960},{"date":"1397/02/15 15:40","price":5022},{"date":"1397/02/15 16:20","price":5034},{"date":"1397/02/15 16:40","price":5070},{"date":"1397/02/15 17:50","price":4945},{"date":"1397/02/15 18:10","price":4999},{"date":"1397/02/15 19:20","price":4938},{"date":"1397/02/15 19:40","price":4969}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398