کمترین: 
994.6
بیشترین: 
994.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
994.6
زمان: 
2/15 10:10
قیمت لیر ترکیه امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 994.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":994.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398