کمترین: 
960
بیشترین: 
1023
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1003
زمان: 
2/15 19:40
قیمت یوان چین امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 1003 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 10:10","price":960},{"date":"1397/02/15 12:20","price":980},{"date":"1397/02/15 12:30","price":1002},{"date":"1397/02/15 13:00","price":1009},{"date":"1397/02/15 13:30","price":1019},{"date":"1397/02/15 13:40","price":1009},{"date":"1397/02/15 13:50","price":1016},{"date":"1397/02/15 14:00","price":992},{"date":"1397/02/15 15:10","price":1001},{"date":"1397/02/15 15:40","price":1014},{"date":"1397/02/15 16:20","price":1016},{"date":"1397/02/15 16:40","price":1023},{"date":"1397/02/15 17:50","price":998},{"date":"1397/02/15 18:10","price":1009},{"date":"1397/02/15 19:20","price":997},{"date":"1397/02/15 19:40","price":1003}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398