کمترین: 
65.8
بیشترین: 
80.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.2
زمان: 
2/15 10:10
قیمت روبل روسیه امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 67.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 09:20","price":80.5},{"date":"1397/02/15 10:00","price":65.8},{"date":"1397/02/15 10:10","price":67.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398