کمترین: 
62.9
بیشترین: 
75.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.9
زمان: 
2/15 10:10
قیمت روپیه هند امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 62.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 09:20","price":75.3},{"date":"1397/02/15 10:00","price":63.1},{"date":"1397/02/15 10:10","price":62.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398