کمترین: 
8.2
بیشترین: 
9.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.2
زمان: 
2/15 10:00
قیمت لیر سوریه امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 8.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 09:20","price":9.8},{"date":"1397/02/15 10:00","price":8.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399