کمترین: 
5025
بیشترین: 
5033.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5025
زمان: 
2/15 10:10
قیمت یورو امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 5025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 09:20","price":5026},{"date":"1397/02/15 10:00","price":5033.5},{"date":"1397/02/15 10:10","price":5025}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398