کمترین: 
2.712
بیشترین: 
2.719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.715
زمان: 
2/15 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 2.715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 00:32","price":2.719},{"date":"1397/02/15 01:00","price":2.716},{"date":"1397/02/15 01:32","price":2.712},{"date":"1397/02/15 02:00","price":2.715}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398