کمترین: 
765700
بیشترین: 
766500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
766500
زمان: 
2/15 01:40
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 766500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 00:10","price":765800},{"date":"1397/02/15 00:20","price":765700},{"date":"1397/02/15 00:35","price":766000},{"date":"1397/02/15 00:55","price":766300},{"date":"1397/02/15 01:25","price":766500},{"date":"1397/02/15 01:35","price":766300},{"date":"1397/02/15 01:40","price":766500}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398