کمترین: 
1313.78
بیشترین: 
1315.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1315.12
زمان: 
2/15 01:40
قیمت اونس طلا امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 1315.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 00:10","price":1313.96},{"date":"1397/02/15 00:20","price":1313.78},{"date":"1397/02/15 00:35","price":1314.37},{"date":"1397/02/15 00:40","price":1314.30},{"date":"1397/02/15 00:50","price":1314.39},{"date":"1397/02/15 00:55","price":1314.84},{"date":"1397/02/15 01:05","price":1314.90},{"date":"1397/02/15 01:10","price":1314.87},{"date":"1397/02/15 01:20","price":1314.89},{"date":"1397/02/15 01:25","price":1315.11},{"date":"1397/02/15 01:35","price":1314.70},{"date":"1397/02/15 01:40","price":1315.12}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398