کمترین: 
2.1125
بیشترین: 
2.1155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.115
زمان: 
2/15 02:00
قیمت بنزین امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 2.115 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 00:00","price":2.1145},{"date":"1397/02/15 00:32","price":2.1125},{"date":"1397/02/15 01:00","price":2.115},{"date":"1397/02/15 01:32","price":2.1155},{"date":"1397/02/15 02:00","price":2.115}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398