کمترین: 
657
بیشترین: 
657.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
657.38
زمان: 
2/15 01:32
قیمت گازوئیل امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 657.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 00:00","price":657},{"date":"1397/02/15 00:32","price":657.25},{"date":"1397/02/15 01:00","price":657.5},{"date":"1397/02/15 01:32","price":657.38}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398