کمترین: 
74.9
بیشترین: 
74.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.96
زمان: 
2/15 02:00
قیمت نفت برنت امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 74.96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 00:00","price":74.9},{"date":"1397/02/15 01:00","price":74.94},{"date":"1397/02/15 01:32","price":74.98},{"date":"1397/02/15 02:00","price":74.96}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398