کمترین: 
69.68
بیشترین: 
69.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.78
زمان: 
2/15 02:00
قیمت نفت سبک امروز 15 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 15 اردیبهشت 1397 , 69.78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/15 00:00","price":69.68},{"date":"1397/02/15 00:32","price":69.72},{"date":"1397/02/15 01:00","price":69.78},{"date":"1397/02/15 01:32","price":69.81},{"date":"1397/02/15 02:00","price":69.78}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398