کمترین: 
12.96
بیشترین: 
12.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12.96
زمان: 
2/14 17:32
قیمت ذغال سنگ امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 12.96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 17:32","price":12.96}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398