کمترین: 
70.66
بیشترین: 
70.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.66
زمان: 
2/14 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 14 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 14 اردیبهشت 1397 , 70.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/14 17:32","price":70.66}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398