کمترین: 
13.06
بیشترین: 
13.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13.06
زمان: 
2/13 17:32
قیمت ذغال سنگ امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 13.06 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 17:32","price":13.06}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398