کمترین: 
70.47
بیشترین: 
70.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.47
زمان: 
2/13 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 70.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 17:32","price":70.47}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398