کمترین: 
1923000
بیشترین: 
1980000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1960000
زمان: 
2/13 14:12
قیمت سکه امامی امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 1960000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 12:12","price":1923000},{"date":"1397/02/13 12:30","price":1955000},{"date":"1397/02/13 12:42","price":1965000},{"date":"1397/02/13 13:30","price":1980000},{"date":"1397/02/13 13:54","price":1979000},{"date":"1397/02/13 14:06","price":1975000},{"date":"1397/02/13 14:12","price":1960000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398