کمترین: 
91
بیشترین: 
93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
91
زمان: 
2/13 15:20
قیمت روپیه هند امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 12:10","price":91},{"date":"1397/02/13 12:40","price":92},{"date":"1397/02/13 13:30","price":93},{"date":"1397/02/13 14:00","price":92},{"date":"1397/02/13 14:10","price":91},{"date":"1397/02/13 15:00","price":92},{"date":"1397/02/13 15:20","price":91}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398