کمترین: 
668
بیشترین: 
698
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
690
زمان: 
2/13 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:20","price":668},{"date":"1397/02/13 10:30","price":669},{"date":"1397/02/13 12:10","price":687},{"date":"1397/02/13 12:30","price":689},{"date":"1397/02/13 12:40","price":692},{"date":"1397/02/13 12:50","price":693},{"date":"1397/02/13 13:00","price":692},{"date":"1397/02/13 13:10","price":691},{"date":"1397/02/13 13:30","price":698},{"date":"1397/02/13 14:00","price":697},{"date":"1397/02/13 14:10","price":690},{"date":"1397/02/13 14:30","price":691},{"date":"1397/02/13 14:40","price":692},{"date":"1397/02/13 16:10","price":691},{"date":"1397/02/13 16:40","price":689},{"date":"1397/02/13 16:50","price":690},{"date":"1397/02/13 17:20","price":691},{"date":"1397/02/13 18:40","price":690},{"date":"1397/02/13 18:50","price":691},{"date":"1397/02/13 19:00","price":690},{"date":"1397/02/13 19:10","price":691},{"date":"1397/02/13 19:20","price":690}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398