کمترین: 
4474
بیشترین: 
4663
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4594
زمان: 
2/13 20:10
قیمت دلار استرالیا امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 4594 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:20","price":4474},{"date":"1397/02/13 10:30","price":4475},{"date":"1397/02/13 12:10","price":4597},{"date":"1397/02/13 12:30","price":4607},{"date":"1397/02/13 12:40","price":4630},{"date":"1397/02/13 13:00","price":4631},{"date":"1397/02/13 13:10","price":4630},{"date":"1397/02/13 13:30","price":4663},{"date":"1397/02/13 13:40","price":4660},{"date":"1397/02/13 14:00","price":4659},{"date":"1397/02/13 14:10","price":4612},{"date":"1397/02/13 14:30","price":4615},{"date":"1397/02/13 15:00","price":4616},{"date":"1397/02/13 15:20","price":4615},{"date":"1397/02/13 15:40","price":4616},{"date":"1397/02/13 15:50","price":4612},{"date":"1397/02/13 16:00","price":4611},{"date":"1397/02/13 16:10","price":4614},{"date":"1397/02/13 16:20","price":4611},{"date":"1397/02/13 16:40","price":4596},{"date":"1397/02/13 16:50","price":4597},{"date":"1397/02/13 17:00","price":4596},{"date":"1397/02/13 17:10","price":4597},{"date":"1397/02/13 17:20","price":4599},{"date":"1397/02/13 17:30","price":4601},{"date":"1397/02/13 17:40","price":4595},{"date":"1397/02/13 17:50","price":4598},{"date":"1397/02/13 18:00","price":4601},{"date":"1397/02/13 18:10","price":4596},{"date":"1397/02/13 18:20","price":4597},{"date":"1397/02/13 18:30","price":4594},{"date":"1397/02/13 18:40","price":4596},{"date":"1397/02/13 19:00","price":4595},{"date":"1397/02/13 19:10","price":4596},{"date":"1397/02/13 19:20","price":4591},{"date":"1397/02/13 19:30","price":4593},{"date":"1397/02/13 19:40","price":4591},{"date":"1397/02/13 19:50","price":4594},{"date":"1397/02/13 20:00","price":4595},{"date":"1397/02/13 20:10","price":4594}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398