کمترین: 
364000
بیشترین: 
371000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
371000
زمان: 
2/13 13:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 13 اردیبهشت 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 13 اردیبهشت 1397 , 371000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/13 10:12","price":364000},{"date":"1397/02/13 12:30","price":366500},{"date":"1397/02/13 12:42","price":369000},{"date":"1397/02/13 13:30","price":371000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398